Leefstijl is de manier van leven

Wanneer wij het over leefstijl hebben, bedoelen we de 6 pijlers die samen van grote invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens

deze 6 pijlers zijn:

  • voeding
  • beweging
  • slapen
  • zingeving
  • sociale interactie
  • ontspanning

We weten inmiddels dat een ongezonde leefstijl tot aandoeningen kan leiden. Aandoeningen die we nu vaak met medicatie, medisch ingrijpen of adviezen behandelen. We weten ook dat een verandering in leefstijl kan leiden tot het verminderen of zelfs verdwijnen van een aandoening.

Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching richt zich op het duurzaam veranderen van de leefstijl. Dit doe ik door goed te luisteren en vragen te stellen die leiden tot gedragsverandering. Ik begeleid mijn cliënt op weg naar een gezondere leefstijl en leer de cliënt zelf de regie te laten nemen over zijn/ haar gezondheid. De regie nemen, betekent dat je zelf kiest met welk onderwerp en met welke actie jij aan de slag gaat. De richtlijnen voor een gezonde leefstijl zijn daarbij slechts richtinggevend, niet normstellend. De rede voor deze aanpak is dat voor een duurzame leefstijl verandering de intrinsieke motivatie moet worden aangeboord. Anders beklijft de nieuwe leefstijl niet. Om die motivatie te vinden mag je van mij verwachten dat ik goed kan luisteren en reflecteren, waardoor je je bewust word van je gewoontes. Daardoor ontstaan er ook nieuwe inzichten, De implementatie is een proces van kleine stapjes die uiteindelijk leiden tot duurzame veranderingen en een gezondere leefstijl.